+387 51 645 716

Bona Vita

CORN FLAKES 375 gr CORN FLAKES 500 gr 
BonaVitaCornFlakes375gr BonaVitaCornFlakes500gr
Bona Vita Corn Flakes 375gr Bona Vita Corn Flakes 500gr
ČOKO KUGLICE 375 gr ČOKO KUGLICE 600 gr 
BonaVitaCokoKuglice375gr BonaVitaCokoKuglice600gr
Bona Vita Coko Kuglice 375gr Bona Vita Coko Kuglice 600gr
ČOKO ŠKOLJKE 375 gr ČOKO ŠKOLJKE 600 gr 
BonaVitaCokoSkoljke375gr BonaVitaCokoSkoljke600gr
Bona Vita Coko Skoljke 375gr Bona Vita Coko Skoljke 600gr
DOBRA VLAKNA 375 gr ŽITNI KVADRATIĆI SA CIMETOM 600 gr 
BonaVitaDobraVlakna375gr BonaVitaZitniKvadraticiSaCimetom600gr
Bona Vita Dobra Vlakna 375gr Bona Vita Zitni Kvadratici Sa Cimetom 600gr
MLIJEČNI JASTUČIĆI 250 gr ČOKOLADNI JASTUČIĆI 250 gr 
BonaVitaMlijecniJastucici250gr BonaVitaCokoladniJastucici250gr
Bona Vita Mlijecni Jastucici 250gr Bona Vita Cokoladni Jastucici 250gr
HRSKAVI ČOKOLADNI MUSLI 375 gr HRSKAVI ČOKOLADNI MUSLI 750 gr 
BonaVitaHrskaviCokoladniMusli375gr BonaVitaHrskaviCokoladniMusli750gr
Bona Vita Hrskavi Cokoladni Musli 375gr Bona Vita Hrskavi Cokoladni Musli 750gr
MUSLI SA ČOKOLADOM 500 gr MUSLI SA ČOKOLADOM 500 gr
BonaVitaMusliSaCokoladom500gr BonaVitaMusliSaCokoladom500gr-2
Bona Vita Musli Sa Cokoladom 500gr Bona Vita Musli Sa Cokoladom 500gr
MUSLI ČOKOLADOM 2 kg HRSKAVI MUSLI SA LEŠNJAKOM 375 gr 
BonaVitaMusliCokoladom2kg BonaVitaHrskaviMusliSaLjesnjakom375gr
Bona Vita Musli Cokoladom 2kg Bona Vita Hrskavi Musli Sa Ljesnjakom 375gr
HRSKAVI MUSLI SA LEŠNJAKOM 500 gr  HRSKAVI MUSLI SA LEŠNJAKOM 1000 gr 
BonaVitaHrskaviMusliSaLesnjakom500gr BonaVitaHrskaviMusliSaLesnjakom1000gr
Bona Vita Hrskavi Musli Sa Lesnjakom 500gr Bona Vita Hrskavi Musli Sa Lesnjakom 1000gr
MUSLI SA LJEŠNJAKOM 2000 gr MUSLI SA VOĆEM 375 gr 
BonaVitaMusliSaLjesnjakom2000gr BonaVitaMusliSaVocem375gr
Bona Vita Musli Sa Ljesnjakom 2000gr Bona Vita Musli Sa Vocem 375gr
MUSLI SA VOĆEM 500 gr MUSLI SA VOĆEM 1000 gr 
BonaVitaMusliSaVocem500gr BonaVitaMusliSaVocem1000gr
Bona Vita Musli Sa Vocem 500gr Bona Vita Musli Sa Vocem 1000gr
MUSLI SA MALINAMA 700 gr MUSLI SA CRNIM RIBIZLOM 700 gr 
BonaVitaMusliSaMalinama700gr BonaVitaMusliSaCrnimRibizlom700gr
Bona Vita Musli Sa Malinama 700gr Bona Vita Musli Sa Crnim Ribizlom 700gr
MUSLI CEREAL FIT ČOKOLADA 250 gr MUSLI CEREAL FIT ČOKOLADA 450 gr 
BonaVitaMusliCerealFitCokolada250gr BonaVitaMusliCerealFitCokolada450gr
Bona Vita Musli Cereal Fit Cokolada 250gr Bona Vita Musli Cereal Fit Cokolada 450gr
MUSLI CEREAL FIT VOĆE 450 gr MUSLI SA JAGODAMA 375 gr 
BonaVitaMusliCerealFitVoce450gr BonaVitaMusliSaJagodama375gr
Bona Vita Musli Cereal Fit Voce 450gr Bona Vita Musli Sa Jagodama 375gr
FLY MUSLI MALINE I JOGURT 25 gr FLY MUSLI ČOKOLADA 25 gr 
BonaVitaFlyMusliMalineIJogurt25g BonaVitaFlyMusliCokolada25g
Bona Vita Fly Musli Maline I Jogurt 25g Bona Vita Fly Musli Cokolada 25g
MAXI NUTA SA INDIJSKIM ORAHOM I ČOKOLADOM 28 gr MAXI NUTA SA PISTACIJAMA I ČOKOLADOM 28 gr 
BonaVitaMaxiNutaSaIndijskimOrahomICokoladom28gr BonaVitaMaxiNutaSaPistacijamaICokoladom28gr
Bona Vita Maxi Nuta Sa Indijskim Orahom I Cokoladom 28gr Bona Vita Maxi Nuta Sa Pistacijama I Cokoladom 28gr
MAXI NUTA SA PISTACIJAMA I BRUSNICOM 35 gr MAXI NUTA SA KAJSIJOM I BADEMOM 35 gr 
BonaVitaMaxiNutaSaPistacijamaIBrusnicom35gr BonaVitaMaxiNutaSaKajsijomIBademom35gr
Bona Vita Maxi Nuta Sa Pistacijama I Brusnicom 35gr Bona Vita Maxi Nuta Sa Kajsijom I Bademom 35gr
MUSLI SA PISTACIJAMA 25 gr ZOBENE PAHULJICE 400 gr 
BonaVitaMusliSaPistacijama25gr BonaVitaZobenePahuljice400gr
Bona Vita Musli Sa Pistacijama 25gr Bona Vita Zobene Pahuljice 400gr
OVSENA KAŠA SA JABUKAMA I CIMETOM 260 gr OVSENA KAŠA SA JABUKAMA I CIMETOM 65 gr 
BonaVitaOvsenaKasaSaJabukamaICimetom260gr BonaVitaOvsenaKasaSaJabukamaICimetom65gr
Bona Vita Ovsena Kasa Sa Jabukama I Cimetom 260gr Bona Vita Ovsena Kasa Sa Jabukama I Cimetom 65gr
OVSENA KAŠA SA MALINAMA 260 gr OVSENA KAŠA SA MALINAMA 65 gr
BonaVitaOvsenaKasaSaMalinama260gr BonaVitaOvsenaKasaSaMalinama65gr
Bona Vita Ovsena Kasa Sa Malinama 260gr Bona Vita Ovsena Kasa Sa Malinama 65gr
OVSENA KAŠA NATURAL 260 gr OVSENA KAŠA NATURAL 65 gr 
BonaVitaOvsenaKasaNatural260gr BonaVitaOvsenaKasaNatural65gr
Bona Vita Ovsena Kasa Natural 260gr Bona Vita Ovsena Kasa Natural 65gr
OVSENA KAŠA SA ČOKOLADOM 260 gr OVSENA KAŠA SA ČOKOLADOM 65 gr 
BonaVitaOvsenaKasaSaCokoladom260gr BonaVitaOvsenaKasaSaCokoladom65gr
Bona Vita Ovsena Kasa Sa Cokoladom 260gr Bona Vita Ovsena Kasa Sa Cokoladom 65gr
PLOČICE OD PŠENICE 90 gr PLOČICE OD RIŽE I SOJE 90 gr 
BonaVitaPlociceOdPsenice90gr BonaVitaPlociceOdRizeISoje90gr
Bona Vita Plocice Od Psenice 90gr Bona Vita Plocice Od Rize I Soje 90gr
PLOČICE OD PŠENICE I RIŽE 120 gr  PLOČICA OD KUKURUZA SA ČOK. PRELIVOM 90 gr
BonaVitaPlociceOdPseniceIRize120gr BonaVitaPlocicaOdKukuruzaSaCokPrelivom90gr
Bona Vita Plocice Od Psenice I Rize 120gr Bona Vita Plocica Od Kukuruza Sa Cok Prelivom 90gr
PLOČICA OD RIŽE 40 gr PŠENIČNA ZRNA SA MEDOM 300 gr
BonaVitaPlocicaOdRize40gr BonaVitaPsenicnaZrnaSaMedom300gr
Bona Vita Plocica Od Rize 40gr Bona Vita Psenicna Zrna Sa Medom 300gr
HRSKAVI HLJEB SA VLAKNIMA I SUNCOKRETOM 150 gr HRSKAVI HLJEB SA SIROM I SUNCOKRETOM 140 gr
BonaVitaHrskaviHljebSaVlaknimaISuncokretom150gr BonaVitaHrskaviHljebSaSiromISuncokretom140gr
Bona Vita Hrskavi Hljeb Sa Vlaknima I Suncokretom 150gr Bona Vita Hrskavi Hljeb Sa Sirom I Suncokretom 140gr
HRSKAVI HLJEB RAŽ 140 gr KOKICE SLANE 100 gr 
BonaVitaHrskaviHljebRaz140gr BonaVitaKokiceSlane100gr
BonaVitaHrskaviHljebRaz140gr Bona Vita Kokice Slane 100gr
ODREZAK OD SOJE 80 gr REZANCI OD SOJE 80 gr
BonaVitaOdrezakOdSoje80gr BonaVitaRezanciOdSoje80gr
Bona Vita Odrezak Od Soje 80gr Bona Vita Rezanci Od Soje 80gr
SOJINO MLIJEKO NATURAL 400 gr SOJINO MLIJEKO NATURAL 400 gr
SojinoMlijekoNatural400gr SojinoMlijekoNatural400gr-2
Sojino Mlijeko Natural 400gr Sojino Mlijeko Natural 400gr
SOJINO MLIJEKO SA VITAMINIMA 350 gr SOJINO MLIJEKO SA VITAMINIMA 350 gr
SojinoMlijekoSaVitaminima350gr SojinoMlijekoSaVitaminima350gr-2
Sojino Mlijeko Sa Vitaminima 350gr Sojino Mlijeko Sa Vitaminima 350gr
KUKURUZNE PAHULJICE 400 gr
BonaVitaKukuruznePahuljice400gr
Bona Vita Kukuruzne Pahuljice 400gr
Bona Vita katalog