+387 51 645 716

Đurđević

ČAJNA KOBASICA DIMLJENA HAMBURŠKA SLANINA RINFUZ
Durdevic-CajnaKobasica Durdevic-DimljenaHamburskaSlaninaRinfuz
Durdevic - Cajna Kobasica Durdevic - Dimljena Hamburska Slanina Rinfuz
DIMLJENA HAMBURŠKA SLANINA VP DIMLJENA SLANINA EXTRA VP
Durdevic-DimljenaHamburskaSlaninaVP Durdevic-DimljenaSlaninaExtraVP
Durdevic - Dimljena Hamburska Slanina VP Durdevic - Dimljena Slanina Extra VP
DIMLJENA SVINJSKA BUTKICA DIMLJENA SVINJSKA KOLJENICA
Durdevic-DimljenaSvinjskaButkica Durdevic-DimljenaSvinjskaKljenica
Durdevic - Dimljena Svinjska Butkica Durdevic - Dimljena Svinjska Kljenica
DIMLJENE KOSTI DIMLJENI SVINJSKI VRAT
Durdevic-DimljeneKosti Durdevic-DimljeniSvinjskiVrat
Durdevic - Dimljene Kosti Durdevic - Dimljeni Svinjski Vrat
DOMAĆI ČVARCI KRANJSKA KOBASICA
Durdevic-DomaciCvarci Durdevic-KranjskaKobasica
Durdevic - Domaci Cvarci Durdevic - Kranjska Kobasica
ŠPIC REBRA SREMSKA KOBASICA
Durdevic-SpicRebra Durdevic-SremskaKobasica
Durdevic - Spic Rebra Durdevic - Sremska Kobasica
SRPSKA KOBASICA ŠVARGLA
Durdevic-SrpskaKobasica Durdevic-Svargla
Durdevic - Srpska Kobasica Durdevic - Svargla
SVINJSKA MAST 2 kg SVINJSKA MAST U CRIJEVU 1 kg
Durdevic-SvinjskaMast2kg Durdevic-SvinjskaMastUCrijevu1kg
Durdevic - Svinjska Mast 2kg Durdevic - Svinjska Mast U Crijevu 1kg
SVINJSKI GRONIK TIROLSKA KOBASICA
Durdevic-SvinjskiGronik Durdevic-TirolskaKobasica
Durdevic - Svinjski Gronik Durdevic - Tirolska Kobasica
Đurđević katalog